Alın Germe ve Kaş Kaldırma

Alın germe ve kaş kaldırma operasyonu, yaş alımı ve dış faktörlere bağlı olarak, alın bölgesinde ortaya çıkan alın kırışıklığı olarak tabir edilen yatay çizgiler ile iki kaşın ortasında oluşan dikey çizgilerin azaltılması ya da ortadan kaldırılması ve anatomik olarak deforme olmuş ve sarkmış kaşların kaldırılarak olması gereken yere alınması maksadı ile yapılan alın ve şakak bölgesi ile ilgili bir operasyondur. Ayrıyeten kaş kaldırma operasyonu ile göz kenarlarında oluşan ve kaz ayağı olarak da bilinen kırışıklıklar giderilmiş olur. Operasyon sonrasında alın kırışıklığı ortadan kaldırılmış ve kaşları üst kaldırma süreci yapılmış olur.

 

Alın Germe ve Kaş Kaldırma 

Alın Germe Nasıl Yapılır?

Alın germe operasyonu, alın kırışıklığı olarak da bilinen alın çizgilerinin yok edilmesi için yapılan estetik bir uygulamadır. Operasyon lokal ve genel anestezi altında yapılabilir. Alın estetiği için alnın sağına, soluna ve şakak bölgelerine olmak üzere 4 adet küçük kesi açılır. Bu kesiler saç çizgisinin gerisinde yahut önünde olabilir. Endoskopik teknikle yapılan bu süreçte kesilerden birinden içeriye optik görüntüleyici, başkalarından cerrahi el aletleri sokulur. Alındaki kırışıklıklara ve kaşların sarkmasına yol açan doku, alt kısımdaki yapılardan ayrılır ve cilt katmanı üst gerçek gerilir. Fazla olan deri atılır. Böylelikle kişinin yüz sınırlarının genç, doğal, sıkı ve düz görünmesi sağlanır. Operasyonun akabinde kesiler, tel sütür ya da dikiş ile kapatılır. Alın germe süreci yaklaşık olarak 2 saat sürer. Kişinin olağan aktivitelerine dönmesi 10 gün alabilir.

 

Alın germe ve kaş kaldırma ameliyatında iz kalır mı?

Alın çizgileri nedeniyle yapılan alın germe ameliyatında iz kalmasına karşın izleri saklamak için pek çok farklı usul bulunmaktadır. İzler saç çizgisinin 5-6 cm gerisinde saçlı deri bölgesinde yahut tekrar Endoskopik alın germe yolunda saçların ortasında saklanabilir. Kaş kaldırma ile ilgili her tekniğin bırakacağı iz, şahıstan bireye fizyolojik özelliklere bağlı olarak avantajlar ve dezavantajlar barındırır. Kaş kaldırma teknikleri ortasında hangi tekniğin seçileceğine hekim hastayı muayene ettikten sonra karar verir.

 

Kaş Kaldırma Yöntemleri Nelerdir?

Kaş kaldırma süreci, hastanın gereksinimlerine nazaran cerrahi ya da cerrahi olmayan metotlarla yapılabilir. Kaş kaldırma estetiği olarak da bilinen kaş kaldırma ameliyatı, kaş askısı, endoskopik kaş kaldırma ve klasik kaş kaldırma üzere yolları içerir. Ameliyatsız kaş estetiği ise ulterapi ve botoks uygulamaları üzere yollarla yapılır. Bu tekniklerin tümünün birbirine nazaran avantajı ve dezavantajı bulunur. Münasebetiyle kaş kaldırma yöntemlerideğerlendirilirken kesinlikle uzman bir tabibe danışılmalıdır. Kaşları üst kaldırma süreci ameliyatlı ya da ameliyatsız yapılsa da bu noktada kıymetli olan kişinin yüz sınırları için ülkü kaş yapısının yakalanmasıdır. Bu nedenle doktor, öncelikle kişinin yüz sınırlarına uygun olan kaş yapısının nasıl olduğunu gösterir daha sonra hasta ile birlikte hangi kaş tipinin uygulanacağına karar verilir.

 

Endoskopik Kaş Kaldırma Ameliyatı Nedir? Nasıl Yapılır?

Kaş kaldırma operasyonu ya da kaş kaldırma estetiği pek çok çok farklı usul kullanılarak yapılabilir. Günümüzde tıp teknolojisinin gelişimiyle birlikte en şimdiki ve en sık uygulanan teknik ise endoskopik kaş kaldırma sürecidir. Endoskopik kaş kaldırma ameliyatı, sedatifilaçlarla desteklenmiş lokal anestezi ya da genel anestezi altında yapılabilir. Kaşları üst kaldırma süreci için saç çizgisinin iç ve dış çizgilerine minimal invaziv ya da farklı bir deyişle küçük kesiler açılır. Optik görüntüleme aracı ve endoskopik el aletleri sayesinde kaşlar, cildin alt tarafından üst yanlışsız kaldırılır. Bu süreç sırasında kaşların yine şekillendirilmesi de mümkündür. Operasyon kesi izlerinin kapatılması ile sonlanır. Endoskopik formülle yapılan kaşları üst kaldırma ameliyatında yara izi yok denecek kadar azdır. Var olan iz de saçlı deride kaldığından dışarıdan bakıldığında fark edilmesi mümkün değildir. Operasyon sonrasında şiş görünüm az ve kısa mühlet ile olur. Ameliyat sonrasında ağrı azdır ve güzelleşme süreci süratlidir.

 

Klasik Kaş Kaldırma Ameliyatı Nedir? Nasıl Yapılır?

Şakak germe ameliyatı olarak da bilinen klasik kaş kaldırma operasyonu, ekseriyetle alın kırışıklığı ağır olan, alındaki kırışıklıklar nedeniyle kaşları aşağı gerçek sarkmış olan bireylere uygulanır. Çoğunlukla 40 yaş ve üzerindeki bireylere yapılan klasik kaş kaldırma ameliyatı, yapısal ya da genetik sorunu olan bireylerde daha genç yaşlarda da yapılabilir. Klasik kaş kaldırma estetiği ile yüz sözünün gençleşmesi, bakışların canlılaşması ve alın çizgilerininkısmen giderilmesi hedeflenir. Klasik kaşları üst kaldırma süreci, lokal ya da genel anestezi ile yapılabilir. Şakak kısımlarında yer alan saçlı derinin bir kısmı çıkarılır. Kaş kaldırma süreci için kaşlar, saçlı deriden üst hakikat çekilir ve kaşların evvelce belirlenen biçime ulaşması sağlanır.

 

Kaş Askısı Yöntemi Nedir? Nasıl Yapılır?

Kaş kaldırma estetiği metotlarından biri olan kaş askısı tekniği, çoğunlukla lokal anestezi altında yapılır. Kaşları üst kaldırma süreci öncesinde kaşların süreç sonrasında nasıl görüneceği planlanır. Lokal anestezi uygulamasından sonra alın kısmında yer alan saç çizgisinden küçük kesi açılır. Akabinde cerrah, kaşları dikiş ile istenilen konuma asar. Kaş askısı yolu ile yapılan kaş kaldırma operasyonu sonrasında kaşlar istenilen duruma getirilse de bu süreç, kalıcı kaş kaldırma metotları ortasında yer almaz. Farklı bir deyişle vakit içinde kaşlar eski konumuna inebilir. Fakat günümüzde kullanılan yeni iplikler ile kaş askısı ameliyatlarında kaşların aşağı inme mühleti 2 yıla kadar uzayabilir. Bu müddet, kişinin ne kadar mimik kullandığı ile alakalıdır. Kaşların vakit içinde büsbütün aşağı inmesi ile kaş askısı yolu tekrar yapılabilir.

 

Kaş kaldırma (Browlift) operasyonu kimlere uygulanır?

Gözler ve burun ile belli oranlar ve açılarda bulunan kaşlar yüze karakteristik özelliğini vermektedirler. Gerek fizyolojik gerekse de yaş almaya bağlı olarak düşük görünümlü kaşlar yorgun, düşük güçlü ve mutsuz bir tabire yol açar. Dış kenarlarının aşağı yanlışsız bakması üzgün bir duruş verir. Ayrıyeten kaşlar erkeklerde daha düz durmaktayken bayanlarda daha kavisli durarak cinsiyete nazaran de farklılık oluştururlar. Kaş kaldırma ameliyatı sayesinde kaşların kaldırılıp eski yerine getirilmesiyle, mutsuz ve gücü düşük bireyler operasyon sonrasında kaş estetiği sayesinde eski dinamik ve etkileyici görünümlerine kavuşurlar.

 

Kaş kaldırma estetiği ve alın estetiği hakkında ayrıntılı bilgi için bizimle bağlantıya geçebilirsiniz.

 

Kaş Kaldırma Ameliyatı Sonrasında Güzelleşme Dönemi Nasıldır?

Kaş kaldırma estetiği ya da farklı bir deyişle kaş kaldırma operasyonu sonrasında kaş etrafına ve şakak bölgesine kaşların kısa müddet ile desteklenmesi için medikal bantlar yapıştırılabilir. Uygulanan kaş kaldırma ameliyatı yoluna bağlı olarak pansuman mühletleri farklılık gösterir. Tabip pansuman için konutta makul aralıklarla soğuk kompres yapmanızı önerebilir. Bu süreç, kaş estetiği sonrasında oluşan hafif şişlik ve ödemin daha süratli güzelleşmesine yardımcıdır. Kaş kaldırma ameliyatı sonrasında cilt yüzeyinde morluk oluşması beklenen bir durum değildir. Kaş kaldırma yöntemleri uygulandıktan yaklaşık 3 gün sonra saçlar nazikçe yıkanabilir. Operasyonu takip eden 7. günde dikişler alınır. Kaşları üst kaldırma ameliyatı sonrasında kişi, belirli bir mühlet kaş ve alın bölgesini hareket ettirmekte zahmet çekebilir. Bir ölçü his kaybı yaşanabilir. Bunlar kaş kaldırma ameliyatları sonrasında beklenen bir durumdur.

 

Kaş Kaldırma Süreci Nasıl Yapılır?

Kaş kaldırma estetiği, vakit içinde aşağı inen kaşların farklı yollarla eski pozisyonuna çıkarılması olarak açıklanabilir. Alın çizgileri olarak bilinen kırışık görünümün azaltılmasının da hedeflendiği kaş kaldırma ameliyatları sonrasında burnun üst kısmında oluşan çatık kaş çizgileri, kaz ayağı olarak bilinen göz kırışıklıklarında da bir ölçü azalma olur. Tüm bunlara ek olarak kişinin burnu ön plana çıkarak yüz sınırlarında gençleşme sağlanır. Kaş kaldırma süreci, ameliyatlı ve ameliyatsız olarak 2 farklı formülle yapılabilir. Kas dolgusu ve fokusultrason (HİFU) üzere prosedürler ameliyatsız kaş kaldırma süreçlerinden bazılarıdır. Cerrahi tekniklerle yapılan kaş kaldırma operasyonları ise klasik ve endoskopik prosedürlerle yapılır. Kaş kaldırma süreçleri, hangi kaş kaldırma yönteminin uygulanacağına nazaran farklılık gösterir. Sizin için hangi kaş kaldırma sürecinin uygun olduğuna karar vermek için bir uzmandan yardım alabilirsiniz.

 

Kaş Kaldırma Kalıcı mı?

Yerçekiminin tesiriyle yıllar içinde cilt yıpranır, kemikler aşınır ve derinin altında yer alan doku sıkılığını kaybeder. Bunun sonucunda kaşlar bir ölçü aşağı iner. Genetik açıdan yatkın olan şahıslarda ise bu durum çok daha erken yaşlarda ortaya çıkabilir. Kaş kaldırma estetiğiyolları ile kaşlar eski haline getirilebilir ve hatta yine şekillendirilebilir. Kaş kaldırma operasyonlarının bir kısmı kalıcı iken bir kısmı geçicidir. Örneğin kaş askısı sistemi, geliştirilen yeni yollara karşın en fazla 2 yıl kadar kalıcı olabilir. Lakin klasik kaş kaldırma ve son yıllarda popülaritesi gittikçe artan endoskopik kaş kaldırma ameliyatlarında sonuç epey uzun periyodiktir. Kalıcı kaş kaldırma süreci olarak bilinen bu sistemlerde dahi kişi, mimik kullanmaya ve yaşlanmaya devam ettiği için yıllar sonra kaşlar, ameliyat sonrasında alınan durumda olmayabilir.